Midtveisevaluering: DNA-sekvensering og anvendelse av genetiske opplysninger i helsetjenesten

Stipendiat Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt DNA-sekvensering og anvendelse av genetiske opplysninger i helsetjenesten

Anne Kjersti Befring. Foto: UiO.

• Kommentator er professor Ole Kristian Fauchald.
• Midtveisevalueringen ledes av professor Ulf Stribeck
• Veileder er professor Aslak Syse
 

Om avhandlingen

DNA-sekvensering er en ny metode som kan gi mer målrettet diagnostikk og helsehjelp. I en nasjonal strategi fra 2016, settes det mål om å innføre DNA-sekvensering i behandling av kreft, sjeldne diagnoser og behandling av virus og bakterier. Metoden omtales som persontilpasset medisin og presisjonsmedisin. Det forutsetter anvendelse av genetiske opplysninger i stor skala, under analysen og som referansemateriell. 

Hovedmålet med avhandlingen er å identifisere og undersøke de rettslige spørsmålene som kan reises med denne behandlingsmetoden som et bidrag i debatten om implementering av persontilpasset medisin. Avhandlingen anlegges bredt.For mer informasjon, kontakt Anne Kjersti Befring

Publisert 26. okt. 2016 12:47 - Sist endret 26. okt. 2016 13:31