Midtveisevaluering: Rettigheters form og struktur

Stipendiat Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Rettigheters form og struktur".

Johan Vorland Wibye

Johan Vorland Wibye. Foto: UiO

  • Kommentator er professor Jens Evald (Aarhus Universitet)
  • Midtveisevalueringen ledes av professor Ulf Stridbeck
  • Veilederne er professor Christoffer C. Eriksen og Alf Petter Høgberg

For tekstutkast, kontakt Johan Vorland Wibye

Om avhandlingen

For å holde rettigheter opp mot hverandre er det først nødvendig å holde dem fra hverandre. Tradisjonelt har dette blitt gjort ved å oppstille skillelinjer basert på rettigheters funksjon, deres legislative bakgrunn eller deres normative begrunnelse. Målet med avhandlingen er å utforske andre kandidater til skillelinjer, basert på rettigheters form og struktur. Med "form" menes hvilke bestanddeler rettigheter inneholder og hvordan disse bestanddelene er satt sammen.

Behandlingen har to hoveddeler. Den første er en undersøkelse av rettighetskategoriene i Wesley N. Hohfelds analyse, først lansert i 1913 og siden videreutviklet av en rekke forfattere i og utenfor Norden. Den andre delen er en undersøkelse av det potensielle skillet mellom positive og negative rettigheter. Analysen av positive og negative rettigheter har også lang fartstid, men har i de siste tiårene blitt møtt med økt skepsis. De to hoveddelene inneholder fortløpende eksempler på hvordan de analytiske rammeverkene kan anvendes, hentet fra både nasjonal og internasjonal praksis.

Publisert 18. sep. 2017 10:42 - Sist endret 9. okt. 2017 09:40