2019

Tidligere

Guri Hjallen Eriksen
Tid og sted: 31. okt. 2019 14:1516:00, Eckhoffs hjørne, 2 floor, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

PhD candidate Guri Hjallen Eriksen at the Department of Public and International Law and SALT is presenting her doctoral project "Legal analysis of Norwegian fisheries legislation". 

Skatteparadis

PhD candidate Ingrid Birgitte Lund at the Department of Public and International Law is presenting her doctoral project "Anti-Hybrid Rules and Tax Avoidance: To What Extent Can Multinational Corporations Reduce Tax Liability Through Hybrid Structures?" 

Karl Inge Rohde

Stipendiat Karl Inge Rohde ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Juridisk metode for bruk av rettsavgjørelser fra instansene under Høyesterett".

Nils Gunnar Skretting

Stipendiat Nils Gunnar Skretting ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt om domstolenes uavhengighet.

Bård Sverre Tuseth

Stipendiat Bård Sverre Tuseth ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt «Trykkefrihed bør finde Sted» – Grunnloven § 100 og ytringsfrihet fra 1814 til 1905.