Prøveforelesninger

Kommende arrangementer

Tid og sted: 30. nov. 2018 11:15 - 12:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

LLM Camilla Guldahl Cooper ved Forsvarets Høgskole avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer!