Prøveforelesning: Helga Aune

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser

Disputas

Se disputas

Emneord: Arbeidsrett, Kvinnerett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Publisert 16. feb. 2009 08:33 - Sist endret 16. juli 2014 10:40