Prøveforelesning: Christoffer Conrad Eriksen

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?

Disputas

Se disputas

Emneord: Europarett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Publisert 4. juni 2009 09:48 - Sist endret 16. juli 2014 10:41