Prøveforelesning: Benedikte Moltumyr Høgberg

Benedikte Moltumyr Høgberg ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?"

Disputas

Se disputas

 

Emneord: Konstitusjonell rett
Publisert 8. okt. 2009 13:29 - Sist endret 16. juli 2014 10:42