Prøveforelesning: Lars-Jonas Nygard

Cand.jur. Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lekdommere i Norden. Hvilke rettspolitiske og rettssikkerhetsmessige argumenter har medført at den tradisjonelle juryordningen ikke er den dominerende i de andre nordiske landene?

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Emneord: Rettssosiologi, Strafferett og straffeprosess
Publisert 20. nov. 2009 23:17 - Sist endret 16. juli 2014 10:45