Prøveforelesning: Nicolai Nyland

Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan man, med utgangspunkt i prinsippet om bærekraftig utvikling oppstille en folkerettslig plikt for stater til å beskytte sitt eget miljø? Hvilken betydning får i tilfelle en slik plikt for suverenitetsprinsippet?

Disputas

Se disputas

 

Emneord: Miljørett, Folkerett
Publisert 21. sep. 2009 15:22 - Sist endret 11. mars 2016 13:35