2010

Sist endret 16. juli 2014 10:46 av mekoppan@uio.no

Cand.jur Andreas Bullen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "On the allocation of group contributions, interest and losses between head office and branch".

Sist endret 4. juli 2012 13:03 av Kjetil Kjørholt Frantzen

Cand.jur Inger Marie Sunde ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bør dataavlesning tillates som etterforskningsmetode i Norge, og eventuelt i hvilken form og på hvilke betingelser, særlig sett hen til innførte og foreslåtte regler i de øvrige skandinaviske land?

Sist endret 4. juli 2012 13:03 av Kjetil Kjørholt Frantzen

Cand.jur Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Concepts of Property and Property Rights.