Prøveforelesning: Andreas Bullen

Cand.jur Andreas Bullen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "On the allocation of group contributions, interest and losses between head office and branch".

Tid og sted for disputasen

 

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen
 

Publisert 13. juli 2010 10:40 - Sist endret 16. juli 2014 10:46