Prøveforelesning: Ingunn Ikdahl

Cand.jur Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Concepts of Property and Property Rights.

 
 

Publisert 7. juni 2010 11:46 - Sist endret 4. juli 2012 13:03