Prøveforelesning: Inger Marie Sunde

Cand.jur Inger Marie Sunde ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bør dataavlesning tillates som etterforskningsmetode i Norge, og eventuelt i hvilken form og på hvilke betingelser, særlig sett hen til innførte og foreslåtte regler i de øvrige skandinaviske land?

 
 

Publisert 8. nov. 2010 13:35 - Sist endret 4. juli 2012 13:03