2011

Sist endret 19. okt. 2011 13:16 av Bente Marie Lindberg Kraabøl

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepet "enkeltvedtak" i komparativt lys.

Sist endret 19. okt. 2011 13:16 av Bente Marie Lindberg Kraabøl

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Water security as an emerging legal concept under the Nile River Basin Cooperative Framework Agreement' 

Sist endret 10. des. 2014 15:15 av mekoppan@uio.no

Cand.jur. Vibeke Blaker Strand  ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling"