Prøveforelesning: Vibeke Blaker Strand

Cand.jur. Vibeke Blaker Strand  ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling"

 

 

Tid og sted for disputas

Leder av prøveforelesningen

Prodekan for studier Professor Marit Halvorsen, Universitetet i Oslo

Publisert 18. nov. 2011 11:56 - Sist endret 10. des. 2014 15:15