Prøveforelesning: Marius Stub

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepet "enkeltvedtak" i komparativt lys.

 

For mer informasjon kontakt Gro Tømmereek

 

 

Publisert 6. jan. 2011 13:17 - Sist endret 19. okt. 2011 13:16