Prøveforelesning: Tadesse Kassa Woldetsadik

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Water security as an emerging legal concept under the Nile River Basin Cooperative Framework Agreement' 

 

For mer informasjon kontakt Gro Tømmereek

Publisert 9. juni 2011 10:12 - Sist endret 19. okt. 2011 13:16