2012

Sist endret 16. juli 2014 14:03 av mekoppan@uio.no

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Lovlighets- og  gyldighetskontroll av kommunale vedtak

Sist endret 16. juli 2014 10:47 av mekoppan@uio.no

Cand.jur. Julia Köhler-Olsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Hvilken samtykke- og nektingskompetanse har barn og foreldre ved religiøst eller kulturelt motiverte kroppslige inngrep på barn?

Sist endret 20. sep. 2012 08:39 av Gro Tømmereek

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land."   

Sist endret 16. juli 2014 10:47 av mekoppan@uio.no

Cand.jur. Torunn Salomonsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The notion of 'control of the crime' as a theory of liability in international criminal law"