Prøveforelesning: Julia Köhler-Olsen

Cand.jur. Julia Köhler-Olsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Hvilken samtykke- og nektingskompetanse har barn og foreldre ved religiøst eller kulturelt motiverte kroppslige inngrep på barn?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan for forskning Kåre Lilleholt

Publisert 2. apr. 2012 13:48 - Sist endret 16. juli 2014 10:47