Prøveforelesning: Sigrid Stokstad

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Lovlighets- og  gyldighetskontroll av kommunale vedtak

Foto: Sjøwall

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen, Prodekan for forskning Professor Kåre Lilleholt.

Publisert 12. nov. 2012 11:45 - Sist endret 16. juli 2014 14:03