Prøveforelesning: Nikolai Kristoffersen Winge

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land."   

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan for forskning Professor Kåre Lilleholt

Publisert 18. sep. 2012 13:43 - Sist endret 20. sep. 2012 08:39