2013

Sist endret 16. juli 2014 10:49 av mekoppan@uio.no

Cand.jur. Eirik Bjørge avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Is evolutionary interpretation special? Comparative and historical perspectives on a question of international law.

Sist endret 29. jan. 2013 17:00 av Øyvind Henden

Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Discuss the establishment of sharia councils in Norway in a legal/political context based on the experiences in the UK."

Sist endret 16. juli 2014 12:14 av mekoppan@uio.no

Cand.jur. Imran Haider avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forskjeller og likheter mellom folketrygden og en forsikringsordning.

Sist endret 16. juli 2014 12:15 av mekoppan@uio.no

Master i rettsvitenskap Thomas Frøberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  "Norsk rettskildelære i internasjonalt lys"

Sist endret 16. juli 2014 12:14 av mekoppan@uio.no

Cand.jur. Øystein Jensen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The Commission on the Limits of the Contenental Shelf - an administrative, scientific or judicial institution, or none of the above?"