Prøveforelesning: Farhat Taj

Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Discuss the establishment of sharia councils in Norway in a legal/political context based on the experiences in the UK."

Tid og sted for disputasen

Prøveforelesningen ledes av

Prodekan for studier, Professor Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo

Publisert 8. jan. 2013 11:54 - Sist endret 29. jan. 2013 17:00