2014

Sist endret 16. juli 2014 12:15 av mekoppan@uio.no

Cand. jur Anders Løvlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Elektroniske bevis - med vekt på bevisvurderingen.

Sist endret 10. des. 2014 15:15 av mekoppan@uio.no

Cand. jur. Anine Kierulf avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Where does the legitimacy of the European Court of Human Rights end, and why?”

Sist endret 7. apr. 2015 12:06 av Katrine Hoel Paulsen

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comparative environmental law - its challenges and its use.

Sist endret 16. juli 2014 12:16 av mekoppan@uio.no

Merete Havre avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Når kan norske domstoler prøve om forvaltningsvedtak er forholdsmessige?

Sist endret 22. des. 2014 11:13 av Kjetil Kjørholt Frantzen

Cand. jur Synnøve Ugelvik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is national sovereignty in Europe`s area of criminal justice?