Prøveforelesning: Anders Løvlie

Cand. jur Anders Løvlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Elektroniske bevis - med vekt på bevisvurderingen.

Tid og sted for disputasen

 

Leder av prøveforelesningen:

Instituttleder Ulf Stridbeck, Universitetet i Oslo

Publisert 9. jan. 2014 16:23 - Sist endret 16. juli 2014 12:15