Prøveforelesning: Anine Kierulf

Cand. jur. Anine Kierulf avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Where does the legitimacy of the European Court of Human Rights end, and why?”

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Hans Petter Graver
 

Publisert 28. okt. 2014 13:14 - Sist endret 10. des. 2014 15:15