Prøveforelesning: Merete Havre

Merete Havre avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Når kan norske domstoler prøve om forvaltningsvedtak er forholdsmessige?

Tid og sted for disputasen

 

Leder av prøveforelesningen

Dekan Hans Petter Graver

Publisert 30. apr. 2014 14:37 - Sist endret 16. juli 2014 12:16