Prøveforelesning: Froukje Maria Platjouw

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comparative environmental law - its challenges and its use.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Hans Petter Graver
 

Publisert 26. mars 2015 10:46 - Sist endret 7. apr. 2015 12:06