Prøveforelesning: Synnøve Ugelvik

Cand. jur Synnøve Ugelvik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is national sovereignty in Europe`s area of criminal justice?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg

Publisert 20. nov. 2014 11:29 - Sist endret 22. des. 2014 11:13