2015

Tidligere

Tid og sted: 27. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolens risikovurderinger i straffeprosessen.

Tid og sted: 9. nov. 2015 12:1513:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relationship between Human Rights and International Private Law in the Norwegian Context.​

Tid og sted: 6. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The interaction between the European Court of Human Rights and national courts and authorities: What role for a purposive conception of the European Convention on Human Rights?"

 

Tid og sted: 26. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The ECtHR and international law: is international law restricting or enabling the Court in making the ECHR effective?

Tid og sted: 6. mai 2015 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Maria Astrup Hjort ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

I hvilken grad kan tvistelovens regler for bevistilgang tjene som mønster eller inspirasjon for en ny straffeprosesslov bedre tilpasset vår tids krav om effektiv saksavvikling og rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi?