2016

Tidligere

Tid og sted: 14. okt. 2016 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Constitutionalism and secularization in Scandinavia

Tid og sted: 9. juni 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg DA

Cand.jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En sammenligning av vilkår og rekkevidde av den norske ulovfestede gjennomskjæringsregel og OECDs 'principal purposes test' i BEPS Action 6.  

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken