Prøveforelesning: Azin Tadjdini

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Constitutionalism and secularization in Scandinavia

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Professor Kirsten Sandberg

 

Publisert 27. sep. 2016 11:35 - Sist endret 29. sep. 2016 14:32