Prøveforelesning: Morten Holmboe

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg

Publisert 28. jan. 2016 11:41 - Sist endret 28. jan. 2016 12:33