Prøveforelesning: Eivind Junker

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved  Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vassdragslovgivningens betydning for klimatilpasning

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg

 

Publisert 8. feb. 2017 16:02 - Sist endret 1. mars 2017 10:48