Prøveforelesning: Carola Lingaas

Carola Lingaas ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal positivism and multidisciplinary analysis in the study of international criminal law

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg


 

Publisert 25. okt. 2017 14:36 - Sist endret 6. nov. 2017 10:48