Prøveforelesning: Michael Reiertsen

Cand. jur Michael Reiertsen ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Parallel Judging in Europe: Law, Politics and the Role of Procedural Autonomy and Mutual Recognition.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen
 

Publisert 14. feb. 2017 15:40 - Sist endret 3. mars 2017 10:26