Prøveforelesning: Nertila Kuraj

Nertila Kuraj ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Who pays the price for lack of caution? Applying other principles of environmental law than the precautionary principle, such as the polluter pays principle and prevention at the source, to the use of nanomaterials  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen


 

Publisert 4. mai 2017 11:29 - Sist endret 4. mai 2017 11:31