Prøveforelesning: Jon Christian F. Nordrum

Cand. jur. Jon Christian F. Nordrum ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Europakommisjonen har etablert en EC Scientific Advice Mechanism ("SAM"), EC Decision C(2015) 6946. Bør vi få et tilsvarende "vitenskapsråd" for regjeringen i Norge?  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder Ulf Stridbeck

 

Publisert 22. nov. 2017 13:52 - Sist endret 5. des. 2017 10:34