Prøveforelesning: Dina Townsend

Master of Laws Dina Townsend ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Feminism and dignity: Potential and pitfalls of a dignity approach for women’s enjoyment of rights in their natural or urban environment  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen


 

Publisert 19. okt. 2017 13:33 - Sist endret 20. okt. 2017 15:26