Prøveforelesning: Sondre Torp Helmersen

Master i rettsvitenskap Sondre Torp Helmersen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the current and future role of teachings as a subsidiary means for the determination of rules of international Law?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen
 

Publisert 8. mai 2018 11:40 - Sist endret 15. mars 2019 09:51