Prøveforelesning: Olav Haugen Moen

Cand. jur. Olav Haugen Moen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Menneskerettigheters betydning for norsk forvaltningsrett.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder Inger Johanne Sand
 

Publisert 15. mars 2018 13:29 - Sist endret 20. mars 2018 15:29