Prøveforelesning: Anniken Sørlie

Master i rettsvitenskap Anniken Sørlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Yogyakarte Principle 18, trans-specific healthcare and 'passing': normative reflections

Tid og sted for disputasen

Leder av disputasen

Dekan Dag Michalsen

.
 

Publisert 7. mai 2018 14:12 - Sist endret 23. mai 2018 13:16