2019

Tidligere

Bilde av Anne Kjersti Befring
Tid og sted: 4. nov. 2019 10:1511:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Anne Kjersti Befring holder prøveforelesning for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helserett/livsvitenskap. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 1. nov. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenksap Eléonore Maitre-Ekern avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How do the concepts of eco-efficiency and of sufficiency relate to strategies for a circular economy? Explain their legal status and relevance.

 

Tid og sted: 31. okt. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Karsten Brynildsrud avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Straff av barn som begår alvorlig kriminalitet

Tid og sted: 29. mars 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pbrl. § 1-3 bokstav c som skranke for pasientrettigheter overfor personell uten pasientkontakt i pasientforløp med genetisk kartlegging