Prøveforelesning: Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring holder prøveforelesning for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helserett/livsvitenskap. Forelesningen er åpen for alle.

Bilde av Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring (Foto: UiO)

Oppgitt tema:

«Taushetsplikt. En sammenligning av reglene i alminnelig forvaltningsrett og i helserett.»


 

Publisert 15. okt. 2019 18:05 - Sist endret 20. okt. 2019 22:50