Prøveforelesning: Karsten Brynildsrud

Master i rettsvitenskap Karsten Brynildsrud avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Straff av barn som begår alvorlig kriminalitet

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Professor Marit Halvorsen

Publisert 8. okt. 2019 14:01 - Sist endret 16. okt. 2019 14:34