Prøveforelesning: Eléonore Maitre-Ekern

Master i rettsvitenksap Eléonore Maitre-Ekern avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How do the concepts of eco-efficiency and of sufficiency relate to strategies for a circular economy? Explain their legal status and relevance.

 

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder Inger Johanne Sand

Publisert 8. okt. 2019 15:28 - Sist endret 17. okt. 2019 10:05