Prøveforelesning: Jørn Øyrehagen Sunde

Jørn Øyrehagen Sunde holder prøveforelesning for stilling som professor innenfor fagområdet rettshistorie. Forelesningen er åpen for alle.

Oppgitt tema

Magnus Lagabøte og Europa: Om Landslovas internasjonale førebilete


 

Publisert 14. mai 2019 21:46 - Sist endret 14. mai 2019 21:46