2020

Tidligere

Tid og sted: 8. okt. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica and zoom

Aled Dilwyn Fisher will give a trial lecture for the prescribed topic: The Indian National Rural Employment Guarantee Act ( NREGA), living rights, hegemony and socio-ecological crises in India 

Tid og sted: 1. okt. 2020, opptak

Master of Laws Rosa Manzo will give a trial lecture for the prescribed topic: Climate change and human rights.

Tid og sted: 24. sep. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur Kai Spurkland avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Politiets plikt til å yte bistand til offentlige kontrolletater, særlig ved gjennomføring av statlige og kommunale helsemyndigheters vedtak.

Tid og sted: 3. juni 2020, opptak

Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Instiutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område  

Tid og sted: 11. mai 2020, zoom

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt tema:  "Rettslig tenkning i lys av koronapandemien: Styres vi best ved lov? Fordeler og ulemper ved å styre menneskelig atferd gjennom rettsregler og gjennom formaninger, anbefalinger, gode råd og opplysning"

Tid og sted: 25. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven