Digital prøveforelesning: Gunnhild Storbekkrønning Solli

Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Instiutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område  

Informasjon om disputasen 4. juni

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputas vil derfor bli strømmet direkte via Zoom

Prøveforelesningen


 

Publisert 13. mai 2020 11:18 - Sist endret 4. juni 2020 09:21