Prøveforelesning: Kai Spurkland

Cand. jur Kai Spurkland avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Politiets plikt til å yte bistand til offentlige kontrolletater, særlig ved gjennomføring av statlige og kommunale helsemyndigheters vedtak.

Det er begrenset antall plasser på både prøveforelesning og disputas. Det vil derfor bli påmelding i forkant. Påmelding gjelder også for de vitenskapelige ansatte ved fakultet. Nettskjema for påmelding finner du HER. Frist for påmelding er 22. september.

Det vil også bli mulig å følge prøveforelesning og disputas online via zoom (krever ingen påmelding). Vi gjør oppmerksom på at noen av setene i salen bak kandidaten og opponenten vil være synlig for de som ser på. Delta på prøveforelsning her (åpner kl. 10:15 den 24.september 2020)

Tid og sted for disputasen


 

Publisert 9. sep. 2020 15:13 - Sist endret 23. sep. 2020 14:54